Revize elektrických zařízení a instalací

Revize elektrických zařízení a instalací

Provádíme revize rodinných a bytových domů, živnostenských provozoven, průmyslových objektů, kancelářských budov.

Výchozí revize – tato revize se provádí vždy před uvedením nového zařízení do provozu dle norem ČSN 33 1500  a ČSN 33 2000-6.

Pravidelná revize – tato revize se provádí dle normy ČSN 33 1500 lhůty revizí se stanový podle vnějších vlivů daného objektu.

Mimořádné revize – tato revize se provádí dle normy ČSN 33 1500 například po opravě elektrické instalace.

Lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebičů

Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500
Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí
Druh prostředí Revizní lhůty v rocích
základní, normální 5
venkovní, pod přístřeškem 4
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem        nehořlavým, s biologickými škůdci 3
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu 2
mokré, s extrémní korozní agresivitou 1
Lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob
Umístění elektrického zařízení Revizní lhůty v rocích
zděné, obytné a kancelářské budovy 5
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení 3
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) 2
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti 2
pojízdné a převozné prostředky 1
prozatimní zařízení staveniště 0,5

Revize bleskosvodů

Revize bleskosvodů  provádíme na dle norem ČSN 33 1500, ČSN EN 62305 1-4, na starších zařízení dle ČSN 34 1390.

Lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebičů

Lhůty pravidelných revizí hromosvodů dle ČSN 34 1390
Druh objektu Revizní lhůty v rocích
objekty s prostory nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 2
ostatní 5
Lhůty pravidelných revizí hromosvodů dle ČSN EN 62305 1-4
Hladina ochrany Vizuální kontrola                           Úplná revize                           Kritické systémy
I a II 1rok                                        2 roky                                          1 rok
III a IV 2 roky                                     4 roky                                          1 rok

Revize spotřebičů

Revize a kontroly spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2. Založení revizních karet k jednotlivým spotřebičům vedení evidence.

Cílem revize je zajistit bezpečnost a ochranu před úrazem elektrickým proudem a následně před vznikem požáru.

Lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebičů

Stanovené lhůty kontrol a revizí jsou v ČSN 33 1610 odvozeny od způsobu a místa jejich užívání. Z tohoto hlediska je provedeno rozdělení elektrických spotřebičů do 5 skupin:

Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
Skupina B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
Skupina C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
Skupina D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atp.)
Skupina E - spotřebiče používané při administrativní činnosti

Lhůty pravidelných kontrol a revizí elektrických spotřebičů:

Skupina elektrických spotřebičů spotřebiče držené v ruce přenosné  spotřebiče
Kontrola Revize Kontrola Revize
A Vždy před jejich vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání
B Před použitím
Třídy I 1x za 3 měsíce
Třídy II a III 1x za 6 měsíců
Před použitím 1x za 6 měsíců
C Před použitím
Třídy I 1x za 6 měsíců
Třídy II a III 1x za 12 měsíců
Před použitím 1x za 24 měsíců
D Před použitím
Třídy I 1x za 12 měsíců
Třídy II a III 1x za 12 měsíců
Před použitím 1x za 24 měsíců
E Před použitím
Třídy I 1x za 12 měsíců
Třídy II a III 1x za 12 měsíců
Před použitím 1x za 36 měsíců
Klikni na mapku

Elektro montáže
Elektro revize
Kamil Pašek
Kozolupy 289

330 32

Pracovní doba
7:00 - 17:00 (Pondělí - Pátek)
Nonstop poruchová služba Tel.: 606 463 293
Rychlý kontakt
Kontaktujte nás na:
Tel: +420 606 463 293

k.pasa@seznam.cz

www.elektrokozolupy.cz
GPS: 49°45'55.973"N 13°14'48.480"E
Náhodné fotografie z realizací
p1030556 p1080875 p1000170 p1080963 p1030563 p1030560 p1080919 p1080905 p1000153 p1080953 p1000107 p1030553 p1000092 p1030562 p1000099 p1000110 p1030554 p1000119

Design by Skiurlaub.